Hagbyholm 1:1, 1:2, Älby 5:1, , Irsta (RAÄ 441; 442; 443) VLM 340 (2006) [sv]

Hagbyholm 1:1, 1:2, Älby 5:1, , Irsta (RAÄ 441; 442; 443) (swedish)

Undersökningar Västmanland (Västmanlands läns museum) [sv]

Description
Arkeologisk förundersökning (2006) genomförd av Stiftelsen Kulturmiljövård utförd av Maud Emanuelsson, Anna Lihammar på grund av husbyggnation.

Län: Västmanlands län
Kommun: Västerås
Socken: Irsta
Fastighet: Hagbyholm 1:1, 1:2, Älby 5:1
Gata: Gäddeholmsvägen
Plats: Hagbyholm
Fornlämning: 441; 442; 443
Rapport: Gäddeholmsprojektet - Hagbyholm Förundersökning för Gäddeholmsvägen, norra delen
Rapportförfattare: Maud Emanuelsson, Anna Lihammar
Diarienummer: KM 06072
Diarienummer beslut, Länsstyr...
Arkeologisk förundersökning (2006) genomförd av Stiftelsen Kulturmiljövård utförd av Maud Emanuelsson, Anna Lihammar på grund av husbyggnation.

Län: Västmanlands län
Kommun: Västerås
Socken: Irsta
Fastighet: Hagbyholm 1:1, 1:2, Älby 5:1
Gata: Gäddeholmsvägen
Plats: Hagbyholm
Fornlämning: 441; 442; 443
Rapport: Gäddeholmsprojektet - Hagbyholm Förundersökning för Gäddeholmsvägen, norra delen
Rapportförfattare: Maud Emanuelsson, Anna Lihammar
Diarienummer: KM 06072
Diarienummer beslut, Länsstyrelsen: 431-7284-06
Undersökt tid: 2006
Kommentar: Ett bränt ben, skickades in för C-datering varpå det förstördes. [sv]
Dataset owner
Västmanlands läns museum (Museum) [sv] owns the information on this page
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page
Last changed
20/06/2017 10:22:57
Published
Status

URI
http://data.arkeologi.org/ef3ed863-db65-42e0-a179-e2cf9ef85855 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Hagbyholm 1:1, 1:2, Älby 5:1, , Irsta (RAÄ 441; 442; 443)
Swedish

Identity
VLM 340
Investigation type
Purpose
Swedish

Description
Arkeologisk förundersökning (2006) genomförd av Stiftelsen Kulturmiljövård utförd av Maud Emanuelsson, Anna Lihammar på grund av husbyggnation.

Län: Västmanlands län
Kommun: Västerås
Socken: Irsta
Fastighet: Hagbyholm 1:1, 1:2, Älby 5:1
Gata: Gäddeholmsvägen
Plats: Hagbyholm
Fornlämning: 441; 442; 443
Rapport: Gäddeholmsprojektet - Hagbyholm Förundersökning för Gäddeholmsvägen, norra delen
Rapportförfattare: Maud Emanuelsson, Anna Lihammar
Diarienummer: KM 06072
Diarienummer beslut, Länsstyrelsen: 431-7284-06
Undersökt tid: 2006
Kommentar: Ett bränt ben, skickades in för C-datering varpå det förstördes.
Swedish

Timespan
2006 - 2006

-Earliest time
2006
-Latest time
2006
-Role
-Person
Report
2006:68
-Report number
2006:68
No hits.