Homborsund brygge NMM-2020005 (2020) [no]

Other languages: Homborsund brygge (norwegian bokmål)

Undersøkelser/prosjekter NMM (Norsk Maritimt Museum) [no]

Description
Reguleringsplan med store sjøområder. Utenfor planområdet ligger ID 140818, 140798 og 140804. [no]
Dataset owner
Norsk Maritimt Museum (Museum) [no] owns the information on this page
Last changed
25/03/2021 16:46:11
Published
Status

URI
http://data.arkeologi.org/f3a62547-f4cd-4944-8307-4b64823fd239 | RDF/XML | JSON-LD | GeoJSON
Name
Homborsund brygge
Norwegian bokmål

Identity
NMM-2020005
Investigation type
Norwegian bokmål

Description
Reguleringsplan med store sjøområder. Utenfor planområdet ligger ID 140818, 140798 og 140804.
Norwegian bokmål

Timespan
2020 - 2020

-Earliest time
2020
-Latest time
2020
Primary language
English

Norwegian bokmål

SwedishNorwegian nynorsk

-Place
Norwegian bokmål
-Role
-Organization
Norwegian bokmål
-Role
Norwegian bokmål

Swedish

-Person
Norwegian bokmål
-Role
Norwegian bokmål

Swedish

-Person
Norwegian bokmål
-Role
Norwegian bokmål

Swedish

-Person
Norwegian bokmål
-Role
Norwegian bokmål

Swedish

-Person
Norwegian bokmål
Geodata
-Identity
NMM-2020005
-Latitude (Northing)
6458479
-Longitude (Easting)
471501
Result

Området ble undersøkt med sonar på de dypeste delene og dykking på de grunnere. Noen få knuste mallets (flasker) påvist, men ikke så det kan betegnes som et kulturlag.

Norwegian bokmål

Dating/monument type
Spredte gjenstander

-Monument type
Swedish

-Description
Spredte gjenstander
Norwegian bokmål
No hits.