Elverslösa 6:3 ½ (RAÄ 140) U KLM034486 (1985 - 1986) [sv]

Elverslösa 6:3 ½ (RAÄ 140) (swedish)

Undersökningar Kalmar (Kalmar läns museum) [sv]

Description
KLM 34486:1-2. Arkeologisk inventering. Inventering av lösfynd i Kalmar kommun. Fynd: :1 tre flintavslag, svallade, :2 tre skörbrända flintor. Fyndort: Sm, Kläckeberga sn, Elverslösa 6:3 1/2. Fornl nr: 140. Inventeringen utfördes 1985-1986 av Anders Hansson. KLM dnr: 1761/80.

Fyndfördelat till KLM 1994-01-04, enligt beslut av Raä dnr: 1532/90. [sv]
Dataset owner
Kalmar County Museum (Museum) owns the information on this page
Last changed
22/04/2016 21:38:08
Published
Status

URI
http://data.arkeologi.org/f894f69e-c4b3-424e-99bb-87bd0e8dee82 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Elverslösa 6:3 ½ (RAÄ 140)
Swedish

Identity
U KLM034486
Investigation type
Swedish

Description
KLM 34486:1-2. Arkeologisk inventering. Inventering av lösfynd i Kalmar kommun. Fynd: :1 tre flintavslag, svallade, :2 tre skörbrända flintor. Fyndort: Sm, Kläckeberga sn, Elverslösa 6:3 1/2. Fornl nr: 140. Inventeringen utfördes 1985-1986 av Anders Hansson. KLM dnr: 1761/80.

Fyndfördelat till KLM 1994-01-04, enligt beslut av Raä dnr: 1532/90.
Swedish

Timespan
1985 - 1986

-Earliest time
1985
-Latest time
1986
Place
, , Elverslösa 6:3 ½ [sv]

-Place (text)
Elverslösa 6:3 ½
Swedish
Kalmar (Kommun) [sv], ,

-Place
Swedish
Kläckeberga (Socken) [sv], ,

-Place
-Role
Norwegian bokmål

Swedish

-Person
-Case type
-Registration number
1532/90
-Case type
-Registration number
1761/80
-Number
KLM034486
No hits.