Västerås 4:85, Skerike (RAÄ 114; 116) VLM 294 (2000 - 2003) [sv]

Västerås 4:85, Skerike (RAÄ 114; 116) (swedish)

Undersökningar Västmanland (Västmanlands läns museum) [sv]

Description
Antikvarisk kontroll (2000-2003) genomförd av Västmanlands läns museum utförd av Ulf Alström, Kaisu Anttila på grund av ledningsdragning.

Län: Västmanlands län
Kommun: Västerås
Socken: Skerike
Fastighet: Västerås 4:85
Plats: Erikslund
Fornlämning: 114; 116
Rapport: Ett kabelschakt i Erikslund
Rapportförfattare: Ulf Alström, Kaisu Anttila
Diarienummer: Vlm 00:213-322
Diarienummer beslut, Länsstyrelsen: 220-3485-00
Undersökt tid: 2000-2003
Kommentar: Inga kulturlager påverkades. [sv]
Dataset owner
Västmanlands läns museum (Museum) [sv] owns the information on this page
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page
Last changed
20/06/2017 10:23:17
Published
Status

URI
http://data.arkeologi.org/f97c0004-bcdf-4150-b594-9f8f6e23187f | RDF/XML | JSON-LD
Name
Västerås 4:85, Skerike (RAÄ 114; 116)
Swedish

Identity
VLM 294
Investigation type
Purpose
Description
Antikvarisk kontroll (2000-2003) genomförd av Västmanlands läns museum utförd av Ulf Alström, Kaisu Anttila på grund av ledningsdragning.

Län: Västmanlands län
Kommun: Västerås
Socken: Skerike
Fastighet: Västerås 4:85
Plats: Erikslund
Fornlämning: 114; 116
Rapport: Ett kabelschakt i Erikslund
Rapportförfattare: Ulf Alström, Kaisu Anttila
Diarienummer: Vlm 00:213-322
Diarienummer beslut, Länsstyrelsen: 220-3485-00
Undersökt tid: 2000-2003
Kommentar: Inga kulturlager påverkades.
Swedish

Timespan
2000 - 2003

-Earliest time
2000
-Latest time
2003
-Role
-Person
Report
2003:A27
-Report number
2003:A27
No hits.