Militär mötesplats [sv]

Other languages: Militär mötesplats (swedish)

Lämningstyper [sv]

Last changed
07/04/2022 13:18:04
Published
Status

URI
http://data.arkeologi.org/f97f32b2-c63d-4518-bd87-98cafba44be6 | RDF/XML | JSON-LD
Label
Militär mötesplats
Swedish

-Text
Lista med lämningstyper och antikvarisk praxis. Version 5.0, Riksantikvarieämbetet, 2021.
Swedish