Björnhovda 6:29 mfl, A 20100006 (RAÄ 205:1) U KLM044594 (2010) [sv]

Björnhovda 6:29 mfl, A 20100006 (RAÄ 205:1) (swedish)

Undersökningar Kalmar (Kalmar läns museum) [sv]

Description
KLM 44594:1-1 Arkeologisk utredning. Utredning pga vägbyggnation. Boplatslämning. Fragment av håleggad trindyxa av grönsten. Ett par ytterligare fynd påträffades men endast yxan tillvaratogs. Datering. Mesolitikum. Fyndort: Öl, Torslunda sn, Björnhovda 6:29, 6:6, 4:12 mfl, Fornl nr 205:1. Undersökningen utfördes 2010-04-26--29 av Nicholas Nilsson. KLM dnr: 33-751-09. Lst dnr. 431-11975-09. Obj nr: A 2010006. [sv]
Dataset owner
Kalmar County Museum (Museum) owns the information on this page
Last changed
22/04/2016 21:38:34
Published
Status

URI
http://data.arkeologi.org/fa8d9903-64f5-4d87-872f-fcb8caff0519 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Björnhovda 6:29 mfl, A 20100006 (RAÄ 205:1)
Swedish

Identity
U KLM044594
Investigation type
Description
KLM 44594:1-1 Arkeologisk utredning. Utredning pga vägbyggnation. Boplatslämning. Fragment av håleggad trindyxa av grönsten. Ett par ytterligare fynd påträffades men endast yxan tillvaratogs. Datering. Mesolitikum. Fyndort: Öl, Torslunda sn, Björnhovda 6:29, 6:6, 4:12 mfl, Fornl nr 205:1. Undersökningen utfördes 2010-04-26--29 av Nicholas Nilsson. KLM dnr: 33-751-09. Lst dnr. 431-11975-09. Obj nr: A 2010006.
Swedish

Timespan
2010 - 2010

-Earliest time
2010
-Latest time
2010
Place
Björnhovda 6:29 mfl

-Place (text)
Björnhovda 6:29 mfl
Swedish
-Place
-Place
-Role
Swedish

-Person
-Case type
-Registration number
33-751-09
-Case type
-Registration number
431-11975-09
-Number
KLM044594
No hits.