Västerås 4:85, Bälby 4:1, Dingtuna (RAÄ 659; 674; 745) VLM 69 (2007 - 2008) [sv]

Västerås 4:85, Bälby 4:1, Dingtuna (RAÄ 659; 674; 745) (swedish)

Undersökningar Västmanland (Västmanlands läns museum) [sv]

Description
Arkeologisk förundersökning (2007-2008) genomförd av Stiftelsen Kulturmiljövård utförd av Jan Ählström på grund av husbyggnation.

Län: Västmanlands län
Kommun: Västerås
Socken: Dingtuna
Fastighet: Västerås 4:85, Bälby 4:1
Plats: Erikslund, Bälbytorp
Fornlämning: 659; 674; 745
Rapport: Västra Erikslund Två bebyggelselämningar, en offerkälla och tre gränsmarkeringar
Rapportförfattare: Jan Ählström
Diarienummer: KM 07121
Diarienummer beslut, Länsstyrelsen: 431-11765-07
Undersökt tid: 2007-2008
...
Arkeologisk förundersökning (2007-2008) genomförd av Stiftelsen Kulturmiljövård utförd av Jan Ählström på grund av husbyggnation.

Län: Västmanlands län
Kommun: Västerås
Socken: Dingtuna
Fastighet: Västerås 4:85, Bälby 4:1
Plats: Erikslund, Bälbytorp
Fornlämning: 659; 674; 745
Rapport: Västra Erikslund Två bebyggelselämningar, en offerkälla och tre gränsmarkeringar
Rapportförfattare: Jan Ählström
Diarienummer: KM 07121
Diarienummer beslut, Länsstyrelsen: 431-11765-07
Undersökt tid: 2007-2008
Kommentar: Tre husgrunder daterade till mellan 1700 - 1900-talet. Samhör med VLM 68. [sv]
Dataset owner
Västmanlands läns museum (Museum) [sv] owns the information on this page
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page
Last changed
20/06/2017 10:23:17
Published
Status

URI
http://data.arkeologi.org/fcbc5413-6167-4d92-baf4-e18bb91b4528 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Västerås 4:85, Bälby 4:1, Dingtuna (RAÄ 659; 674; 745)
Swedish

Identity
VLM 69
Investigation type
Purpose
Swedish

Description
Arkeologisk förundersökning (2007-2008) genomförd av Stiftelsen Kulturmiljövård utförd av Jan Ählström på grund av husbyggnation.

Län: Västmanlands län
Kommun: Västerås
Socken: Dingtuna
Fastighet: Västerås 4:85, Bälby 4:1
Plats: Erikslund, Bälbytorp
Fornlämning: 659; 674; 745
Rapport: Västra Erikslund Två bebyggelselämningar, en offerkälla och tre gränsmarkeringar
Rapportförfattare: Jan Ählström
Diarienummer: KM 07121
Diarienummer beslut, Länsstyrelsen: 431-11765-07
Undersökt tid: 2007-2008
Kommentar: Tre husgrunder daterade till mellan 1700 - 1900-talet. Samhör med VLM 68.
Swedish

Timespan
2007 - 2008

-Earliest time
2007
-Latest time
2008
-Role
-Person
Report
2008:3
-Report number
2008:3
No hits.