Versionshistorik [sv]

Arkeologi 1.8

För att se nyheter och förbättringar i allmänhet, se KulturNav.

Nytt i version 1.8.6 (2018-09-03)

 • Vi har tagit bort startsidan. Må den falla i glömska fort.
 • Vi har utvecklat en ny meny som förhoppningsvis gör att du enklare hittar in till de data du behöver. Du kan växla mellan meny och trädnavigation (som fortfarande finns kvar) genom att klicka på knappen längst ner i menyn.
 • Vi har ändrat hur information visas på smala skärmar (t ex mobiltelefoner). Menyn/trädnavigation visas nu under själva huvudinformationen (t ex ett dataset eller en post), vilket förhoppningsvis gör det enklare att använda KulturNav i mobilen.
 • Vi har skapat två nya sätt att visa sökresultat och listor (dataset/mappar) - Visa kategorier och Visa översikt. Du kan nu välja:
  Listvisning i en tabell som är både sorterings- och filtreringsbar. Denna känner ni igen sedan tidigare.
  Här visas de kategorier/typer som finns i sökresultatet/listan. Klicka på en kategori för att visa poster inom kategorin.
  Här visas en översikt över posterna i sökresultatet/listan.
  Detta visningsalternativ är enbart tillgängligt på ett dataset som har Hierarki valt som innehållsstruktur. Visningsalternativet presenterar innehållet i datasetet som en trädstruktur.
 • Vi har introducerat möjligheten till att ett dataset kan ha en hjälpsida med instruktioner specifika just för detta dataset. Det kan t ex röra sig om vilka krav på innehållet som ställs, vilka fält som måste fyllas i och hur ni vill att källhänvisningar ska hanteras. Du väljer om du vill skriva texten direkt i KulturNav eller om du vill länka till en sida på nätet eller ladda upp ett dokument (PDF) som innehåller informationen. Du når detta i redigeringsformuläret på datasetet, panelen Hjälp.
 • Anpassning till GDPR:
  - Nytt menyval i sidfoten: Personuppgifter med text om personuppgiftshantering och cookies.
  - Utökat stöd för personuppgiftsinformation på dataset. Utökad plats för kontaktinformation och ett nytt fält Personuppgifter som kan innehålla en specifik länk till förvaltande organisations personuppgiftssida.
  - Administrativt stöd för att bedöma om en inloggad användare (ett användarkonto) kan raderas eller inte baserat på om användaren tidigare utfört redigeringar i databasen.

Nytt i version 1.8.2 (2018-02-19)

 • Förbättrad funktion för att Bokmärka sidor. Det är nu lättare att bokmärka en sida (och att ta bort sidan från bokmärkeslistan) direkt vid sidans titel genom att klicka på ikonen . En fylld ikon visar att sidan redan är bokmärkt. Du kan också bokmärka/avmärka en post redan i ett sökresultat, dataset och mapp genom att expandera raden och klicka på bokmärket invid postens status.

Nya ikoner

 • Grundinformation, informationskategorier:
  Personer och organisationer
  Namngivna objekt (fartyg eller järnvägslinjer mm)
  Termer
  Platser
  Händelser och perioder
  Dataset
  Mapp
  Användare
  Användargrupp

 • Poster, ikoner på flikar:
  Fakta
  Länkad data
  Administrativt
  Statistik
  Historik
  /   Dialog (saknar dialog / har dialog)
    Förslag

 • Dataset/mapp, ikoner på flikar:
  Innehåll
  Fakta
  Administrativt
  Statistik
  Historik
  Rättigheter
  /   Dialog (saknar dialog / har dialog)

 • Min sida, ikoner på flikar:
  Fakta
  Att göra
  Aktivitet
  Förslag
  Bokmärken
  Dataset
  Mappar
  Administrativt
  Historik

Arkeologi 1.7

Versionerna innebär ingen specifikt för arkeologi.org. För att se nyheter och förbättringar i allmänhet, se KulturNav.

Arkeologi 1.6

Version 1.6.9 (2017-03-15?)

Rättningar

 • Rapportnummer kan nu anges utan en länk (URL).
 • Korrekt visning av rapportnummer även om det saknas en URL till rapporten.

Arkeologi 1.5

Versionerna innebär ingen specifikt för arkeologi.org. För att se nyheter och förbättringar i allmänhet, se KulturNav.

Arkeologi 1.4

För beskrivning av vad som är nytt i version 1.4 generellt, se KulturNav version 1.4.

Version 1.4.4 - 1.4.8 (2016-10-05)

Versionerna innebär ingen specifikt för arkeologi.org. För att se nyheter och förbättringar se KulturNav version 1.4.

Version 1.4.3 (2016-04-22)

Nytt

 • Klassen Time.Event.Investigation har bytt namn till Investigation.

Arkeologi 1.3

Version 1.3.22.6

2016-02-05

För en beskrivning av vad som är nytt i denna version generellt, se KulturNavs versionshistorik.

Version 1.3.22.5

2016-02-03

För en beskrivning av vad som är nytt i denna version generellt, se KulturNavs versionshistorik.

Version 1.3.22.4

2016-01-15

För en beskrivning av vad som är nytt i denna version generellt, se KulturNav version. Observera speciellt att det är stora ändringar i formulären Ny post och Redigera post.

Små ändringar på arkeologiservern:

 • Undersökningar som innehåller kontext markeras nu med en rund signalprick i listor och sökresultat. Om du klickar på signalpricken så öppnas undersökningens kontextflik.
 • Rättat problem med texter i användargränssnitt som fortfarande anger KulturNav i stället för Arkeologi.
 • Egenskapen Referensmodell i Kontext och undersökning har flyttats till den utökade egenskaperna som nås under +knappen.

Arkeologi 1.2

Version 1.2.21.3

2015-11-03

 • Korrigering av rubriktexter på poster inom kategorin kontext. (#840)
 • Typ av grupp visas nu vid listning av grupper. (#844)

Version 1.2.21.2

2015-10-29

 • Ett antal texter ändrade för att passa på arkeologiservern (#826)
 • Undersökningstyp visas nu i resultatlista/dataset (#831)
 • Kulturlämningar har nu namn med lämningstyp inom parentes (#834)
 • Rapportnummer kan nu hanteras på en rapport i en undersökning (#805)
 • Korrigering på projektsidan (#836)

Version 1.2.21.1

För beskrivning av mer generella ändringar i plattformen, se KulturNav 1.1.21.1

2015-10-20

Nytt
 • Undersökning: Kontext-fliken får nu en rund färgmarkering om den innehåller kontextobjekt.
 • Undersökningars förtydligande långa namnsträng byggs nu ihop på följande sätt: Namn + Undersökningsidentitet + (Tidsintervall).
 • Arkeologiservern har nu statistik i Google Analytics.
Rättningar
 • Undersökning. Tidpunkten för senast ändrad på datasetet sätts nu korrekt efter att kontext lästs in till undersökningen. (#765)
 • Fliken Statistik på undersökningen fungerar nu som den ska. (#765)
 • Arkeologiska klasser har nu rätt etiketter på startsidan. (#802)
 • Den långa namnsträngen för Kulturminne än nu korrekt. (#807)

Arkeologi 1.1

Version 1.1.20.5

2015-10-09

 • Uppdaterat schema för Perioder. De kan nu relateras till andra perioder med SKOS-relationer som t ex exakt matchning.

Version 1.1.20.4

2015-08-26

Den första versionen av Arkeologiservern. Versionen innebär en kraftig expansion av tidigare testschema för arkeologi. Egenskaper för kulturminne, undersökning och kontext motsvarar nu kravspecifikation i projektet Primus Arkeologi

 • Kontextdata kan nu läsas från importmodulen Situla[sv]