Versionshistorik [sv]

Arkeologi 1.8

För att se nyheter och förbättringar i allmänhet, se KulturNav.

Nytt i version 1.8.2 (2018-02-19)

 • Förbättrad funktion för att Bokmärka sidor. Det är nu lättare att bokmärka en sida (och att ta bort sidan från bokmärkeslistan) direkt vid sidans titel genom att klicka på ikonen . En fylld ikon visar att sidan redan är bokmärkt. Du kan också bokmärka/avmärka en post redan i ett sökresultat, dataset och mapp genom att expandera raden och klicka på bokmärket invid postens status.

Nya ikoner

 • Grundinformation, informationskategorier:
  Personer och organisationer
  Namngivna objekt (fartyg eller järnvägslinjer mm)
  Termer
  Platser
  Händelser och perioder
  Dataset
  Mapp
  Användare
  Användargrupp

 • Poster, ikoner på flikar:
  Fakta
  Länkad data
  Administrativt
  Statistik
  Historik
  /   Dialog (saknar dialog / har dialog)
    Förslag

 • Dataset/mapp, ikoner på flikar:
  Innehåll
  Fakta
  Administrativt
  Statistik
  Historik
  Rättigheter
  /   Dialog (saknar dialog / har dialog)

 • Min sida, ikoner på flikar:
  Fakta
  Att göra
  Aktivitet
  Förslag
  Bokmärken
  Dataset
  Mappar
  Administrativt
  Historik

Arkeologi 1.7

Versionerna innebär ingen specifikt för arkeologi.org. För att se nyheter och förbättringar i allmänhet, se KulturNav.

Arkeologi 1.6

Version 1.6.9 (2017-03-15?)

Rättningar

 • Rapportnummer kan nu anges utan en länk (URL).
 • Korrekt visning av rapportnummer även om det saknas en URL till rapporten.

Arkeologi 1.5

Versionerna innebär ingen specifikt för arkeologi.org. För att se nyheter och förbättringar i allmänhet, se KulturNav.

Arkeologi 1.4

För beskrivning av vad som är nytt i version 1.4 generellt, se KulturNav version 1.4.

Version 1.4.4 - 1.4.8 (2016-10-05)

Versionerna innebär ingen specifikt för arkeologi.org. För att se nyheter och förbättringar se KulturNav version 1.4.

Version 1.4.3 (2016-04-22)

Nytt

 • Klassen Time.Event.Investigation har bytt namn till Investigation.

Arkeologi 1.3

Version 1.3.22.6

2016-02-05

För en beskrivning av vad som är nytt i denna version generellt, se KulturNavs versionshistorik.

Version 1.3.22.5

2016-02-03

För en beskrivning av vad som är nytt i denna version generellt, se KulturNavs versionshistorik.

Version 1.3.22.4

2016-01-15

För en beskrivning av vad som är nytt i denna version generellt, se KulturNav version. Observera speciellt att det är stora ändringar i formulären Ny post och Redigera post.

Små ändringar på arkeologiservern:

 • Undersökningar som innehåller kontext markeras nu med en rund signalprick i listor och sökresultat. Om du klickar på signalpricken så öppnas undersökningens kontextflik.
 • Rättat problem med texter i användargränssnitt som fortfarande anger KulturNav i stället för Arkeologi.
 • Egenskapen Referensmodell i Kontext och undersökning har flyttats till den utökade egenskaperna som nås under +knappen.

Arkeologi 1.2

Version 1.2.21.3

2015-11-03

 • Korrigering av rubriktexter på poster inom kategorin kontext. (#840)
 • Typ av grupp visas nu vid listning av grupper. (#844)

Version 1.2.21.2

2015-10-29

 • Ett antal texter ändrade för att passa på arkeologiservern (#826)
 • Undersökningstyp visas nu i resultatlista/dataset (#831)
 • Kulturlämningar har nu namn med lämningstyp inom parentes (#834)
 • Rapportnummer kan nu hanteras på en rapport i en undersökning (#805)
 • Korrigering på projektsidan (#836)

Version 1.2.21.1

För beskrivning av mer generella ändringar i plattformen, se KulturNav 1.1.21.1

2015-10-20

Nytt
 • Undersökning: Kontext-fliken får nu en rund färgmarkering om den innehåller kontextobjekt.
 • Undersökningars förtydligande långa namnsträng byggs nu ihop på följande sätt: Namn + Undersökningsidentitet + (Tidsintervall).
 • Arkeologiservern har nu statistik i Google Analytics.
Rättningar
 • Undersökning. Tidpunkten för senast ändrad på datasetet sätts nu korrekt efter att kontext lästs in till undersökningen. (#765)
 • Fliken Statistik på undersökningen fungerar nu som den ska. (#765)
 • Arkeologiska klasser har nu rätt etiketter på startsidan. (#802)
 • Den långa namnsträngen för Kulturminne än nu korrekt. (#807)

Arkeologi 1.1

Version 1.1.20.5

2015-10-09

 • Uppdaterat schema för Perioder. De kan nu relateras till andra perioder med SKOS-relationer som t ex exakt matchning.

Version 1.1.20.4

2015-08-26

Den första versionen av Arkeologiservern. Versionen innebär en kraftig expansion av tidigare testschema för arkeologi. Egenskaper för kulturminne, undersökning och kontext motsvarar nu kravspecifikation i projektet Primus Arkeologi

 • Kontextdata kan nu läsas från importmodulen Situla[sv]