Arkeologisk förundersökning [sv]

Arkeologisk förundersökning (swedish)

Description
Arkeologisk förundersökning är nästa steg efter en utredning och syftar till att avgränsa fornlämningens utbredning och klargöra lämningens karaktär och struktur. Här gäller det att få en bra kännedom om lämningen så att länsstyrelsen kan göra en bedömning om lämningen ska bevaras eller inte. Om byggplanerna fullföljs används förundersökningens resultat till grund för planeringen av en särskild undersökning. Om förundersökningen dock endast påvisar sporadiskt förekommande lämningar, eller att... Arkeologisk förundersökning är nästa steg efter en utredning och syftar till att avgränsa fornlämningens utbredning och klargöra lämningens karaktär och struktur. Här gäller det att få en bra kännedom om lämningen så att länsstyrelsen kan göra en bedömning om lämningen ska bevaras eller inte. Om byggplanerna fullföljs används förundersökningens resultat till grund för planeringen av en särskild undersökning. Om förundersökningen dock endast påvisar sporadiskt förekommande lämningar, eller att en särskild undersökning inte bedöms kunna ge ytterligare information om fornlämningen, kan förundersökningen vara det avslutande steget i det arkeologiska fältarbetet. [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page
Last changed
October 25, 2015 11:49:28 AM CET
Published
Status

URI
http://data.arkeologi.org/4ff9319d-cc5b-4d3e-bb8c-1521f4db7f8f | RDF/XML | JSON-LD
Label
Arkeologisk förundersökning
Swedish

Alternative label
Förundersökning
Swedish

Description
Arkeologisk förundersökning är nästa steg efter en utredning och syftar till att avgränsa fornlämningens utbredning och klargöra lämningens karaktär och struktur. Här gäller det att få en bra kännedom om lämningen så att länsstyrelsen kan göra en bedömning om lämningen ska bevaras eller inte. Om byggplanerna fullföljs används förundersökningens resultat till grund för planeringen av en särskild undersökning. Om förundersökningen dock endast påvisar sporadiskt förekommande lämningar, eller att en särskild undersökning inte bedöms kunna ge ytterligare information om fornlämningen, kan förundersökningen vara det avslutande steget i det arkeologiska fältarbetet.
Swedish

Uuid
4ff9319d-cc5b-4d3e-bb8c-1521f4db7f8f
ACL (permissions)
5c4ea673-ca80-45e3-b68c-ecd1ec65c382_SHARED
Status Saved by Time
Published Ulf Bodin (KulturIT AS[no]) October 25, 2015 11:49:28 AM CET

Dataset

Norwegian bokmål


Place holder
No
Created by
6d3fd7c0-b847-4a31-87ec-d77c47718dfb October 8, 2014 8:30:23 PM CEST
Contributions from
Approved suggestions
Use by (Primus/Digitalt Museum)
Use by (subscriptions)
Shared in lists
Created by
6d3fd7c0-b847-4a31-87ec-d77c47718dfb
Created date
October 8, 2014 8:30:23 PM CEST
Last changed
October 25, 2015 11:49:28 AM CET
Status change
Status Saved by Time
Published Ulf Bodin (KulturIT AS[no]) October 25, 2015 11:49:28 AM CET