Fornlämningar (Sverige) [sv]

Other languages: Fornlämningar (Sverige) (swedish)

Description

Detta dataset innehåller dataset som hämtar fornlämningsinformation ur FMIS (Riksantikvarieämbetet) genom K-samsök. Data som berör de museer som medverkar i projektet Primus Arkeologi har valts ut och fornlämningsinformationen listas i länsvisa dataset.

Denna sida använder data från K-Samsök [sv]

Contact information
Denna sida använder data från K-Samsök (http://www.ksamsok.se/). [sv]
Beta
Status

URI
http://data.arkeologi.org/1197f678-cd31-43b5-af9e-d85555a2893c
Download
Login/register to download the dataset content
Name
Fornlämningar (Sverige)
Swedish

Description
Detta dataset innehåller dataset som hämtar fornlämningsinformation ur FMIS (Riksantikvarieämbetet) genom K-samsök. Data som berör de museer som medverkar i projektet Primus Arkeologi har valts ut och fornlämningsinformationen listas i länsvisa dataset.

Denna sida använder data från [K-Samsök](http://www.ksamsok.se/)
Swedish

Dataset

Norwegian bokmål

Swedish

Default presentation
View overview
Contact information
Denna sida använder data från K-Samsök (http://www.ksamsok.se/).
Swedish