API

data.arkeologi.org använder samma API-metoder som KulturNav. Se API-dokumentation för KulturNav för mer information.

Du kan också hämta data-dumpar med information från arkeologiservern som länkade data med samma metoder som i KulturNav. Se exportera data från plattformen.

Hämta kontextobjekt till en undersökning

Det finns just nu ingen specifik metod för att hämta kontext till en undersökning. Använd den generella sök-metoden:

/api/search/archaeologicalContext.isPartOfInvestigation:{undersökningens uuid}  

Exempel:

/api/search/archaeologicalContext.isPartOfInvestigation:a876c43e-f737-4773-8557-5277fe279e7a[sv]