Life role (KulturIT AS, External data)

Other languages: Livsrolle (norwegian bokmål), Livsroll (swedish), Elämä rooli (finnish)

Personmetadata [no]

Description

Liste øver livsroller [no]

Dataset owner
KulturIT AS [no] owns the information on this page
23/02/2017 07:06:52
In operation
Status

URI
http://data.arkeologi.org/23c7080c-6752-4691-8c8a-ce0d65623c51
Download
Login/register to download the dataset content
1 to 20 of 83 hits.
Name
Life role
English

Livsrolle
Norwegian bokmål

Livsroll
Swedish

Elämä rooli
Finnish

Description
Liste øver livsroller
Norwegian bokmål

Dataset innehåller livsroller, yrken eller yrkesrelaterade titlar. Datasetet är sammanställt med utgångspunkt i ett urval från [MARC List of Relator Terms](http://id.loc.gov/vocabulary/relators.html) från Library of Congress. Datasetet har sedan kompletterats med roller/yrken från dbpedia, Getty Research Institute AAT mm.

Syftet är att datasetet ska innehålla en lista med övergripande roller med inriktning på museer och andra kulturarvsinstitutioner.

Datasetet kommer att kompletteras vid behov. Lämna gärna förslag till nya roller.

Status: Datasetet externa relationer har mappats om 2014-09-02. Mindre ändringar och kompletteringar införda vid samma tillfälle.
Swedish

Dataset
Norwegian bokmål

Swedish

Dataset owner
Norwegian bokmål

Swedish

Source type

Norwegian bokmål


URL
http://kulturnav.org/api/export/23c7080c-6752-4691-8c8a-ce0d65623c51
Editorial note
2014-09-02. Datasetet externa relationer har mappats om. Mindre ändringar och kompletteringar införda vid samma tillfälle. /UlfB
Swedish

2014-11-13. Nya livsroller: redare, geograf, kulturhistoriker och etnolog publicerade.
Swedish