Kommune [no]

Datasetet med kommuner har uppdaterats enligt den senaste kommun- och regionreformen 2020.

Principer:

Fylken

  • Kommuner som ändrat tillhörighet till fylke behåller den äldre kopplingen i fältet Ingick i vid tid
  • Fylken som utgått i samband med reformen har fått en ny typ: Historisk fylke [no]

Nya kommuner

  • Kommuner som skapats genom att äldre kommuner slagits samman till en ny, hanteras som en ny kommun med en ny identifierare
  • Kommuner som ingår i en ny sammanslagning refereras till i fälten föregås av/efterföljs av

Kommunnummer

  • Kommunnummer hanteras i fältet platskod (place.code)
  • Kommuner som ändrat kommunnummer i reformen, kvarhåller det äldre kommunnumret som en alternativ identifierare

Kommuner som utgåttBack: Kommune (Eksterne data) [no]