Brottberga 6:1, Skerike (RAÄ 675) VLM 291 (2001 - 2002) [sv]

Other languages: Brottberga 6:1, Skerike (RAÄ 675) (swedish)

Undersökningar Västmanland (Västmanlands läns museum) [sv]

Description
Antikvarisk kontroll (2001-2002) genomförd av Västmanlands läns museum utförd av Anna Egebäck på grund av ledningsdragning.

Län: Västmanlands län
Kommun: Västerås
Socken: Skerike
Fastighet: Brottberga 6:1
Plats: Brottberga
Fornlämning: 675
Rapport: En kabel i vägen
Rapportförfattare: Anna Egebäck
Diarienummer: Vlm 020054
Diarienummer beslut, Länsstyrelsen: 431-11960-01
Undersökt tid: 2001-2002
Kommentar: Inga anläggningar eller fynd påträffades. [sv]
Dataset owner
Västmanlands läns museum (Museum) [sv] owns the information on this page
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page
Last changed
20/06/2017 10:22:53
Published
Status

URI
http://data.arkeologi.org/035e96fb-f33d-402b-931a-e231cba707f0 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Brottberga 6:1, Skerike (RAÄ 675)
Swedish

Identity
VLM 291
Investigation type
Purpose
Description
Antikvarisk kontroll (2001-2002) genomförd av Västmanlands läns museum utförd av Anna Egebäck på grund av ledningsdragning.

Län: Västmanlands län
Kommun: Västerås
Socken: Skerike
Fastighet: Brottberga 6:1
Plats: Brottberga
Fornlämning: 675
Rapport: En kabel i vägen
Rapportförfattare: Anna Egebäck
Diarienummer: Vlm 020054
Diarienummer beslut, Länsstyrelsen: 431-11960-01
Undersökt tid: 2001-2002
Kommentar: Inga anläggningar eller fynd påträffades.
Swedish

Timespan
2001 - 2002

-Earliest time
2001
-Latest time
2002
-Role
-Person
Report
2002:A43
-Report number
2002:A43
No hits.