Published Place holder

Other languages: Publisert (norwegian bokmål), Publicerad (swedish)

Status (KulturIT AS, External data)

Description
Publisert [no]
Dataset owner
KulturIT AS [no] owns the information on this page
Last changed
02/09/2015 16:33:41
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/853a2d84-5b2b-11e2-bcfd-0800200c9a66
Label
Published
English

Publisert
Norwegian bokmål

Publicerad
Swedish

Description
Publisert
Norwegian bokmål

Posten är publicerad och därmed tillgänglig att använda och länka mot. Publicerade poster kan inte avpubliceras. Publicerade poster som inte längre rekommenderas att användas, får status Arkiverad.
Swedish

Category
English

Norwegian bokmål

Swedish