Åby Säteri 2:1, Åby, Lunden, Tossene (RAÄ 69) BM-UM028769 (1967) [sv]

Other languages: Åby Säteri 2:1, Åby, Lunden, Tossene (RAÄ 69) (swedish)

Undersökningar Bohuslän (Bohusläns museum) [sv]

Description
Ytplockning, boplats 1967

Län: Västra Götaland
Kommun: Sotenäs
Socken: Tossene
Ort: Åby, Lunden
Fastighet: Åby Säteri 2:1
Fornlämning: 69
Diarienummer, Bohusläns museum: 728/67 [sv]
Dataset owner
Last changed
25/08/2022 16:21:50
Published
Status

URI
http://data.arkeologi.org/0753485b-3a56-4fb3-a539-d4a5f8264b83 | RDF/XML | JSON-LD | GeoJSON
Name
Åby Säteri 2:1, Åby, Lunden, Tossene (RAÄ 69)
Swedish

Identity
BM-UM028769
Investigation type
Swedish

Description
Ytplockning, boplats 1967

Län: Västra Götaland
Kommun: Sotenäs
Socken: Tossene
Ort: Åby, Lunden
Fastighet: Åby Säteri 2:1
Fornlämning: 69
Diarienummer, Bohusläns museum: 728/67
Swedish

Timespan
1967 - 1967

-Earliest time
1967
-Latest time
1967
Place
, , Åby Säteri 2:1, Åby, Lunden [sv]

-Place (text)
Åby Säteri 2:1, Åby, Lunden
Swedish
-Place
-Place
Max. elevation
40
Has investigated
Has investigated (id)
RAÄ Lämningsnummer: L1967:6539

-Id
L1967:6539
-System
RAÄ Lämningsnummer
-Latitude (Northing)
6488600
-Longitude (Easting)
1244150
-Case type
-Registration number
728/67
-Specification
Boplats
Swedish

Note
Fyndplatsbeskrivn+brev i BM´s arkiv
Swedish
No hits.