96 Ledningsdragning (RAÄ 232) VLM 96 (1978) [sv]

Other languages: 96 Ledningsdragning (RAÄ 232) (swedish)

Undersökningar Västmanland (Västmanlands läns museum) [sv]

Description
Antikvarisk kontroll (1978-1978) genomförd av Västmanlands läns museum / Krister Ström på grund av ledningsdragning. Stiftelsen Kulturmiljövård sammanställt dokumentation inom Nationella rapportprojektet 2008.

Län: Västmanlands län
Kommun: Västerås
Församling: Västerås
Kvarter: Johannes 4
Fornlämning: 232
Rapport: Medeltida stadslager i centrala Västerås
Rapportförfattare: Krister Ström
Museum (invnr): Vlm (19674:1-5)
Diarienummer: Vlm 080086
Diarienummer beslut, Länsstyrelsen: 431-7291-08
U...
Antikvarisk kontroll (1978-1978) genomförd av Västmanlands läns museum / Krister Ström på grund av ledningsdragning. Stiftelsen Kulturmiljövård sammanställt dokumentation inom Nationella rapportprojektet 2008.

Län: Västmanlands län
Kommun: Västerås
Församling: Västerås
Kvarter: Johannes 4
Fornlämning: 232
Rapport: Medeltida stadslager i centrala Västerås
Rapportförfattare: Krister Ström
Museum (invnr): Vlm (19674:1-5)
Diarienummer: Vlm 080086
Diarienummer beslut, Länsstyrelsen: 431-7291-08
Undersökt tid: 1978-1978
Kommentar: Fynd av träföremål, keramik, kniv, bryne och sländtrissa
Foto: B 9576: 2-6 [sv]
Dataset owner
Västmanlands läns museum (Museum) [sv] owns the information on this page
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page
Last changed
17/11/2022 15:58:22
Published
Status

URI
http://data.arkeologi.org/1134f2e5-a551-4e49-86bf-752a7e4985bd | RDF/XML | JSON-LD
Name
96 Ledningsdragning (RAÄ 232)
Swedish

Identity
VLM 96
Investigation type
Purpose
Description
Antikvarisk kontroll (1978-1978) genomförd av Västmanlands läns museum / Krister Ström på grund av ledningsdragning. Stiftelsen Kulturmiljövård sammanställt dokumentation inom Nationella rapportprojektet 2008.

Län: Västmanlands län
Kommun: Västerås
Församling: Västerås
Kvarter: Johannes 4
Fornlämning: 232
Rapport: Medeltida stadslager i centrala Västerås
Rapportförfattare: Krister Ström
Museum (invnr): Vlm (19674:1-5)
Diarienummer: Vlm 080086
Diarienummer beslut, Länsstyrelsen: 431-7291-08
Undersökt tid: 1978-1978
Kommentar: Fynd av träföremål, keramik, kniv, bryne och sländtrissa
Foto: B 9576: 2-6
Swedish

Timespan
1978 - 1978

-Earliest time
1978
-Latest time
1978
-Role
-Person
Has investigated
Report
2008:66

-Report number
2008:66
-Number
19674
No hits.