Meling, Utterbennings hytta, Östjärns hytta VLM 463 Västanfors sn RAÄ 47, 169; Karbennings sn RAÄ 26, 32 (1996 - 2013) [sv]

Meling, Utterbennings hytta, Östjärns hytta VLM 463 (swedish)

Undersökningar Västmanland (Västmanlands läns museum) [sv]

Description
Arkeologisk forskningsundersökning genomförd av Stockholms universitet / Ing-Marie Pettersson på grund av forskning.

Län: Västmanland
Kommun: Fagersta, Norberg
Socken: Västanfors, Karbenning
Plats: Meling, Utterbennings hytta, Östjäns hytta
RAÄ nr: 47, 169; 26, 32
Rapportnamn: Norberg och järnet: Bergsmännen och den medeltida industrialiseringen. Avhandling 2013.
Rapportförfattare: Ing-Marie Pettersson
Museum (Inv.nr.): Vlm
Diarienummer Vlm: 170073
Diarienummer beslut Lst: 421-4043-1996
Und...
Arkeologisk forskningsundersökning genomförd av Stockholms universitet / Ing-Marie Pettersson på grund av forskning.

Län: Västmanland
Kommun: Fagersta, Norberg
Socken: Västanfors, Karbenning
Plats: Meling, Utterbennings hytta, Östjäns hytta
RAÄ nr: 47, 169; 26, 32
Rapportnamn: Norberg och järnet: Bergsmännen och den medeltida industrialiseringen. Avhandling 2013.
Rapportförfattare: Ing-Marie Pettersson
Museum (Inv.nr.): Vlm
Diarienummer Vlm: 170073
Diarienummer beslut Lst: 421-4043-1996
Undersökt tid: 1996 - 2013
Kommentar: Arkeologisk undersökning av hyttor i Fagersta och Norbergs kommuner daterade till 1400- 1600-tal. Undersökningsår 1996 och 2002. [sv]
Dataset owner
Västmanlands läns museum (Museum) [sv] owns the information on this page
Last changed
14/12/2017 14:06:10
13/12/2017
Published
Status

URI
http://data.arkeologi.org/14bf9c09-79c1-4a5a-ad3d-fe86196c28d1 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Meling, Utterbennings hytta, Östjärns hytta VLM 463
Swedish

Identity
Västanfors sn RAÄ 47, 169; Karbennings sn RAÄ 26, 32
Investigation type
Purpose
Swedish

Description
Arkeologisk forskningsundersökning genomförd av Stockholms universitet / Ing-Marie Pettersson på grund av forskning.

Län: Västmanland
Kommun: Fagersta, Norberg
Socken: Västanfors, Karbenning
Plats: Meling, Utterbennings hytta, Östjäns hytta
RAÄ nr: 47, 169; 26, 32
Rapportnamn: Norberg och järnet: Bergsmännen och den medeltida industrialiseringen. Avhandling 2013.
Rapportförfattare: Ing-Marie Pettersson
Museum (Inv.nr.): Vlm
Diarienummer Vlm: 170073
Diarienummer beslut Lst: 421-4043-1996
Undersökt tid: 1996 - 2013
Kommentar: Arkeologisk undersökning av hyttor i Fagersta och Norbergs kommuner daterade till 1400- 1600-tal. Undersökningsår 1996 och 2002.
Swedish

Timespan
1996 - 2013

-Earliest time
1996
-Latest time
2013
-Role
Norwegian bokmål

Swedish

Content updated
13/12/2017
No hits.