Hol kyrkogård, Hol LM-Hol (1984) [sv]

Other languages: Hol kyrkogård, Hol (swedish)

Undersökningar Lödöse (Lödöse museum) [sv]

Description
Arkeologisk provundersökning (gravfält/kyrkogård) genomförd av Rune Ekre, Lödöse museum 1984

Län: Västra Götaland
Landskap: Vg
Socken/stad: Hol
Fastighet: Hol kyrkogård
Diarienummer, Länsstyrelsen: 11.391-767-84 [sv]
Dataset owner
Lödöse museum (Museum) [sv] owns the information on this page
Last changed
22/04/2016 21:37:52
Published
Status

URI
http://data.arkeologi.org/15e3930a-a7d2-4ce4-b2c5-372c48e1cff5 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Hol kyrkogård, Hol
Swedish

Identity
LM-Hol
Investigation type
Description
Arkeologisk provundersökning (gravfält/kyrkogård) genomförd av Rune Ekre, Lödöse museum 1984

Län: Västra Götaland
Landskap: Vg
Socken/stad: Hol
Fastighet: Hol kyrkogård
Diarienummer, Länsstyrelsen: 11.391-767-84
Swedish

Timespan
24/09/1984 - 16/10/1984

-Earliest time
24/09/1984
-Latest time
16/10/1984
Place
, , Hol kyrkogård, Hol [sv]

-Place (text)
Hol kyrkogård, Hol
Swedish
-Place
Swedish
-Place
-Role
Norwegian bokmål

Swedish

-Person
-Case type
-Registration number
11.391-767-84
Result

Anledning:
Hypoteser om förhistoriskt tempel.

Sammanfattning/beskrivning:
Provgrävningar på kyrkogården. Undersökningen utfördes med marksonderingar och 8 provschakt.
Undersökningen resulterade i; del av stenpackning i bronsåldersgrav, gravfältshällar sekundärt använda för sentida gravar och bengömmor, stolphål efter medeltida och senare byggnadsställningar för kyrkobygge.

Fynd:
ca 30 st

Datering:
(bronsålder, järnålder), 1200 - 1700-tal

Swedish

Lödöse museum
Hol
-Id
Hol
-System
Lödöse museum
No hits.