Arkeologisk undersökning [sv]

Other languages: Arkeologisk undersökning (swedish)

Investigation types

Description
Särskild undersökning är den avslutande undersökningen och dokumentationen av en lämning. Inför grävningen utarbetas en plan utifrån förundersökningens resultat. I undersökningsplanen beskrivs metoder, ambitionsnivå, tidsåtgång och kostnader. Där presenteras även de frågeställningar som man hoppas att resultatet från undersökningen ska ge svar på. Vid undersökningen används oftast mer förfinade grävmetoder och analyser för att klargöra vilka verksamheter som förekommit på platsen samt när och... Särskild undersökning är den avslutande undersökningen och dokumentationen av en lämning. Inför grävningen utarbetas en plan utifrån förundersökningens resultat. I undersökningsplanen beskrivs metoder, ambitionsnivå, tidsåtgång och kostnader. Där presenteras även de frågeställningar som man hoppas att resultatet från undersökningen ska ge svar på. Vid undersökningen används oftast mer förfinade grävmetoder och analyser för att klargöra vilka verksamheter som förekommit på platsen samt när och hur länge dessa aktiviteter pågick. Detta är oftast den mest kostsamma undersökningen och många gånger måste arkeologen göra grova prioriteringar, vilket medför att vissa delar av lämningen undersöks noggrannare än andra delar. [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page
Last changed
25/10/2015 11:49:28
Published
Status

URI
http://data.arkeologi.org/169d5556-83c5-49f8-bc2b-405a8a896a74 | RDF/XML | JSON-LD
Label
Arkeologisk undersökning
Swedish

Alternative label
Särskild undersökning
Swedish

Not used label
Slutundersökning
Swedish

Description
Särskild undersökning är den avslutande undersökningen och dokumentationen av en lämning. Inför grävningen utarbetas en plan utifrån förundersökningens resultat. I undersökningsplanen beskrivs metoder, ambitionsnivå, tidsåtgång och kostnader. Där presenteras även de frågeställningar som man hoppas att resultatet från undersökningen ska ge svar på. Vid undersökningen används oftast mer förfinade grävmetoder och analyser för att klargöra vilka verksamheter som förekommit på platsen samt när och hur länge dessa aktiviteter pågick. Detta är oftast den mest kostsamma undersökningen och många gånger måste arkeologen göra grova prioriteringar, vilket medför att vissa delar av lämningen undersöks noggrannare än andra delar.
Swedish