Kalkugn [sv]

Other languages: Kalkugn (swedish)

Lämningstyper [sv]

Last changed
07/04/2022 13:17:58
Published
Status

URI
http://data.arkeologi.org/1760fd63-c033-4d56-97ba-18ce4e636974 | RDF/XML | JSON-LD
Label
Kalkugn
Swedish

-Text
Lista med lämningstyper och antikvarisk praxis. Version 5.0, Riksantikvarieämbetet, 2021.
Swedish