Dokumentasjon, typer (Datasett) [no]

Other languages: Dokumentasjon, typer (Datasett) (norwegian bokmål), Dokumentation, typer (swedish)

Arkeologi [no]

Dataset
28/03/2022 10:55:06
Ongoing work
Status

URI
http://data.arkeologi.org/1d720383-20b0-403e-a948-fed51178961b
Download
Login/register to download the dataset content
Name
Dokumentasjon, typer (Datasett)
Norwegian bokmål

Dokumentation, typer
Swedish

Primary language
English

Norwegian bokmål

SwedishNorwegian nynorsk

Dataset
Norwegian bokmål


Content structure
Norwegian bokmål

Swedish