Type Place holder

Other languages: Type (norwegian bokmål), Typ (swedish)

Concept categories (KulturIT AS [no], External data)

Description
En typ är ett begrepp som används för att beskriva ting eller personer som delar en eller flera karakteristika eller egenskaper som möjliggör att dessa kan ses som en grupp. [sv]
Dataset owner
KulturIT AS [no] owns the information on this page
Last changed
30/01/2019 08:31:41
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/288c3df4-6bb2-463b-820f-119b310222c4
Label
Type
English

Type
Norwegian bokmål

Typ
Swedish

Description
En typ är ett begrepp som används för att beskriva ting eller personer som delar en eller flera karakteristika eller egenskaper som möjliggör att dessa kan ses som en grupp.
Swedish

Related concept
English

Norwegian bokmål

Swedish