Kvarn [sv]

Other languages: Kvarn (swedish)

Lämningstyper [sv]

Last changed
07/04/2022 13:18:00
Published
Status

URI
http://data.arkeologi.org/1df21de7-b0da-4eaf-a971-cf265b9387e1 | RDF/XML | JSON-LD
Label
Kvarn
Swedish

-Text
Lista med lämningstyper och antikvarisk praxis. Version 5.0, Riksantikvarieämbetet, 2021.
Swedish