Område med flottningsanläggningar [sv]

Other languages: Område med flottningsanläggningar (swedish)

Lämningstyper [sv]

Last changed
07/04/2022 13:18:07
Published
Status

URI
http://data.arkeologi.org/1e9faa68-5835-4706-9087-e39be286c797 | RDF/XML | JSON-LD
Label
Område med flottningsanläggningar
Swedish

-Text
Lista med lämningstyper och antikvarisk praxis. Version 5.0, Riksantikvarieämbetet, 2021.
Swedish