Tillberga-Nibble 1:5, Tillberga VLM 172 (2007) [sv]

Tillberga-Nibble 1:5, Tillberga (swedish)

Undersökningar Västmanland (Västmanlands läns museum) [sv]

Description
Arkeologisk utredning (2007) genomförd av Stiftelsen Kulturmiljövård utförd av Maud Emanuelsson på grund av husbyggnation.

Län: Västmanlands län
Kommun: Västerås
Socken: Tillberga
Fastighet: Tillberga-Nibble 1:5
Rapport: Tillberga-Nibble
Rapportförfattare: Maud Emanuelsson
Museum (invnr): Vlm (29133:1-11)
Diarienummer: Vlm 100229
Diarienummer beslut, Länsstyrelsen: 431-8396-07
Undersökt tid: 2007
Kommentar: Etapp 1 och 2 Utredning för nybyggnation av svinstall på bytomt för Rocksta gamla by....
Arkeologisk utredning (2007) genomförd av Stiftelsen Kulturmiljövård utförd av Maud Emanuelsson på grund av husbyggnation.

Län: Västmanlands län
Kommun: Västerås
Socken: Tillberga
Fastighet: Tillberga-Nibble 1:5
Rapport: Tillberga-Nibble
Rapportförfattare: Maud Emanuelsson
Museum (invnr): Vlm (29133:1-11)
Diarienummer: Vlm 100229
Diarienummer beslut, Länsstyrelsen: 431-8396-07
Undersökt tid: 2007
Kommentar: Etapp 1 och 2 Utredning för nybyggnation av svinstall på bytomt för Rocksta gamla by. Arkeologisk förundersökning rekommenderas innan byggnation. Fynd av bränd lera, ben och keramik. Fyndfördelade av RAÄ till Vlm 2010. [sv]
Dataset owner
Västmanlands läns museum (Museum) [sv] owns the information on this page
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page
Last changed
20/06/2017 10:23:12
Published
Status

URI
http://data.arkeologi.org/216227f6-f8d3-487f-93ad-a418fc88fb26 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Tillberga-Nibble 1:5, Tillberga
Swedish

Identity
VLM 172
Investigation type
Purpose
Swedish

Description
Arkeologisk utredning (2007) genomförd av Stiftelsen Kulturmiljövård utförd av Maud Emanuelsson på grund av husbyggnation.

Län: Västmanlands län
Kommun: Västerås
Socken: Tillberga
Fastighet: Tillberga-Nibble 1:5
Rapport: Tillberga-Nibble
Rapportförfattare: Maud Emanuelsson
Museum (invnr): Vlm (29133:1-11)
Diarienummer: Vlm 100229
Diarienummer beslut, Länsstyrelsen: 431-8396-07
Undersökt tid: 2007
Kommentar: Etapp 1 och 2 Utredning för nybyggnation av svinstall på bytomt för Rocksta gamla by. Arkeologisk förundersökning rekommenderas innan byggnation. Fynd av bränd lera, ben och keramik. Fyndfördelade av RAÄ till Vlm 2010.
Swedish

Timespan
2007 - 2007

-Earliest time
2007
-Latest time
2007
-Role
-Person
Report
2007:86

-Report number
2007:86
-Number
29133
No hits.