Registrering [no]

Other languages: Registrering (norwegian bokmål)

Investigation types

Description
En arkeologisk registrering er vanligvis et prosjekt som er utløst av kulturminnelovens §9, undersøkelsesplikten. Ved planlegging av offentlige og private tiltak plikter den ansvarlige å undersøke om tiltaket vil virke inn på automatisk fredete kulturminner eller skipsfunn. Sjøfartsmuseene er ansvarlig instans for å gjennomføre registreringene som skal avklare om tiltaket berører kulturminner under vann. Andre typer registreringsprosjekter kan være utløst av meldinger om funn. I disse tilfell... En arkeologisk registrering er vanligvis et prosjekt som er utløst av kulturminnelovens §9, undersøkelsesplikten. Ved planlegging av offentlige og private tiltak plikter den ansvarlige å undersøke om tiltaket vil virke inn på automatisk fredete kulturminner eller skipsfunn. Sjøfartsmuseene er ansvarlig instans for å gjennomføre registreringene som skal avklare om tiltaket berører kulturminner under vann. Andre typer registreringsprosjekter kan være utløst av meldinger om funn. I disse tilfellene mottar fylkene melding om funn, som sjøfartsmuseene har ansvar for å sjekke. I sjeldne tilfeller gjennomføres registreringen på bakgrunn av mistanke om kulturminnekriminalitet. Et registreringsprosjekt kan både resultere i nye arkeologiske kulturminner, men kan også ende uten funn. [no]
Last changed
21/09/2021 13:41:56
Published
Status

URI
http://data.arkeologi.org/226e50e1-db20-4dc3-90ad-96ec0f7a2e7d | RDF/XML | JSON-LD
Label
Registrering
Norwegian bokmål

Description
En arkeologisk registrering er vanligvis et prosjekt som er utløst av kulturminnelovens §9, undersøkelsesplikten. Ved planlegging av offentlige og private tiltak plikter den ansvarlige å undersøke om tiltaket vil virke inn på automatisk fredete kulturminner eller skipsfunn. Sjøfartsmuseene er ansvarlig instans for å gjennomføre registreringene som skal avklare om tiltaket berører kulturminner under vann. Andre typer registreringsprosjekter kan være utløst av meldinger om funn. I disse tilfellene mottar fylkene melding om funn, som sjøfartsmuseene har ansvar for å sjekke. I sjeldne tilfeller gjennomføres registreringen på bakgrunn av mistanke om kulturminnekriminalitet. Et registreringsprosjekt kan både resultere i nye arkeologiske kulturminner, men kan også ende uten funn.
Norwegian bokmål