Nord Stream 2 ROV SMM 2081127 (2017) [sv]

Other languages: Nord Stream 2 ROV (swedish)

Undersökningar Statens maritima museer (Statens maritima och transporthistoriska museer) [sv]

Published
Status

URI
http://data.arkeologi.org/25b25358-bd79-480f-825b-fd31373725fe | RDF/XML | JSON-LD
Name
Nord Stream 2 ROV
Swedish

Identity
SMM 2081127
Investigation type
Purpose
Swedish

Timespan
22/05/2017 - 23/05/2017

-Earliest time
22/05/2017
-Latest time
23/05/2017
-Role
Norwegian bokmål

Swedish

-Person
-Case type
-Registration number
5.3.1-2016-433
Result

Två sonarindikationer (S-R19-0202 och S-R28-5301) från sonargranskningen 2016 (208110) granskades med ROV film. Inga av lämningarna utgör kulturhistoriska lämningar.

Swedish
No hits.