Jonsson, Anne-Beate (1920 - ) [sv]

Jonsson, Anne-Beate (swedish)

Arkeologer, museifolk och kulturmiljöarbetare (Sverige) [sv]

Description
Anne-Beate Jonsson (Killander) född 1920. Fil. kand. 1945 och fil. lic. 1957. Landsantikvarie i Blekinge 1973-77 och länsantikvarie i Blekinge 1977-1986 efter arbete vid Stockholms länsmuseum, Vänersborg, Borås (före 1956) och Växjö (1956-1973). [sv]
Life role
Contact information
Ulf Bodin, KulturIT: kulturnav@kulturit.no [sv]
Last changed
04/08/2016 09:22:58
Published
Status

URI
http://data.arkeologi.org/27e01545-acaa-4be8-afbc-2c238638b6e8 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Jonsson, Anne-Beate
Swedish

First name
Anne-Beate
Swedish

Last name
Jonsson
Swedish

Alternative name
Jonsson, Anna-Beata
Swedish

Jonsson, Anna-Beate
Swedish

Other name
Killander, Anna-Beata namn som ogift

-Name
Killander, Anna-Beata
Swedish

-Specified
namn som ogift
Swedish

Description
Anne-Beate Jonsson (Killander) född 1920. Fil. kand. 1945 och fil. lic. 1957. Landsantikvarie i Blekinge 1973-77 och länsantikvarie i Blekinge 1977-1986 efter arbete vid Stockholms länsmuseum, Vänersborg, Borås (före 1956) och Växjö (1956-1973).
Swedish

Birth
1920

-Time
1920
Life role
-Life role
Swedish

Finnish

-Text
Vem är hon. KVINNOR I SVERIGE, BIOGRAFISK UPPSLAGSBOK, NORSTEDTS, 1988.
Swedish