Brottberga 6:3, Skerike VLM 232 (2000 - 2001) [sv]

Other languages: Brottberga 6:3, Skerike (swedish)

Undersökningar Västmanland (Västmanlands läns museum) [sv]

Description
Arkeologisk särskild utredning (2000-2001) genomförd av Västmanlands läns museum utförd av Jan Ählström på grund av husbyggnation.

Län: Västmanlands län
Kommun: Västerås
Socken: Skerike
Församling: Västerås
Fastighet: Brottberga 6:3
Plats: Brottberga Hage, Vallbyleden
Rapport: Brottberga Hage, väster om Vallbyleden
Rapportförfattare: Jan Ählström
Museum (invnr): Vlm (28466)
Diarienummer: Vlm 00:105-322
Diarienummer beslut, Länsstyrelsen: 220-5165-00
Undersökt tid: 2000-2001
Kommentar: Schakt...
Arkeologisk särskild utredning (2000-2001) genomförd av Västmanlands läns museum utförd av Jan Ählström på grund av husbyggnation.

Län: Västmanlands län
Kommun: Västerås
Socken: Skerike
Församling: Västerås
Fastighet: Brottberga 6:3
Plats: Brottberga Hage, Vallbyleden
Rapport: Brottberga Hage, väster om Vallbyleden
Rapportförfattare: Jan Ählström
Museum (invnr): Vlm (28466)
Diarienummer: Vlm 00:105-322
Diarienummer beslut, Länsstyrelsen: 220-5165-00
Undersökt tid: 2000-2001
Kommentar: Schaktningarna visade på förhistoriska boplatslämningar, främst röjd yta och hålväg. Fynd av löpare. [sv]
Dataset owner
Västmanlands läns museum (Museum) [sv] owns the information on this page
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page
Last changed
20/06/2017 10:22:53
Published
Status

URI
http://data.arkeologi.org/2964b301-121a-4ae2-abc4-87512a36f932 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Brottberga 6:3, Skerike
Swedish

Identity
VLM 232
Investigation type
Purpose
Swedish

Description
Arkeologisk särskild utredning (2000-2001) genomförd av Västmanlands läns museum utförd av Jan Ählström på grund av husbyggnation.

Län: Västmanlands län
Kommun: Västerås
Socken: Skerike
Församling: Västerås
Fastighet: Brottberga 6:3
Plats: Brottberga Hage, Vallbyleden
Rapport: Brottberga Hage, väster om Vallbyleden
Rapportförfattare: Jan Ählström
Museum (invnr): Vlm (28466)
Diarienummer: Vlm 00:105-322
Diarienummer beslut, Länsstyrelsen: 220-5165-00
Undersökt tid: 2000-2001
Kommentar: Schaktningarna visade på förhistoriska boplatslämningar, främst röjd yta och hålväg. Fynd av löpare.
Swedish

Timespan
2000 - 2001

-Earliest time
2000
-Latest time
2001
-Role
-Person
Report
2001:10

-Report number
2001:10
-Number
28466
No hits.