Stenugn [sv]

Other languages: Stenugn (swedish)

Lämningstyper [sv]

Last changed
07/04/2022 13:18:16
Published
Status

URI
http://data.arkeologi.org/2db7ca62-f22e-4526-ab9e-27af1e470dbe | RDF/XML | JSON-LD
Label
Stenugn
Swedish

-Text
Lista med lämningstyper och antikvarisk praxis. Version 5.0, Riksantikvarieämbetet, 2021.
Swedish