Dragaren, (RAÄ 34) VLM 20 (2004 - 2005) [sv]

Other languages: Dragaren, (RAÄ 34) (swedish)

Undersökningar Västmanland (Västmanlands läns museum) [sv]

Description
Antikvarisk kontroll (2004-2005) genomförd av Västmanlands läns museum utförd av Ulf Alström på grund av dikesgrävning.

Län: Västmanlands län
Kommun: Arboga
Församling: Arboga
Kvarter: Dragaren
Fornlämning: 34
Rapport: Kvarteret Dragaren i Arboga
Rapportförfattare: Ulf Alström
Museum (invnr): Vlm (28463:1)
Diarienummer: Vlm 040156
Diarienummer beslut, Länsstyrelsen: 431-5948-04
Undersökt tid: 2004-2005
Kommentar: Myntfynd från 1820. Tycks tillhöra det Medeltida Arbogas ytterkanter [sv]
Dataset owner
Västmanlands läns museum (Museum) [sv] owns the information on this page
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page
Last changed
07/12/2022 16:51:58
Published
Status

URI
http://data.arkeologi.org/3469f782-b13c-4ae0-9351-ee94618af204 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Dragaren, (RAÄ 34)
Swedish

Identity
VLM 20
Investigation type
Purpose
Swedish

Description
Antikvarisk kontroll (2004-2005) genomförd av Västmanlands läns museum utförd av Ulf Alström på grund av dikesgrävning.

Län: Västmanlands län
Kommun: Arboga
Församling: Arboga
Kvarter: Dragaren
Fornlämning: 34
Rapport: Kvarteret Dragaren i Arboga
Rapportförfattare: Ulf Alström
Museum (invnr): Vlm (28463:1)
Diarienummer: Vlm 040156
Diarienummer beslut, Länsstyrelsen: 431-5948-04
Undersökt tid: 2004-2005
Kommentar: Myntfynd från 1820. Tycks tillhöra det Medeltida Arbogas ytterkanter
Swedish

Timespan
2004 - 2005

-Earliest time
2004
-Latest time
2005
-Role
-Person
Has investigated
Report
2005:A6

-Report number
2005:A6
-Number
28463
No hits.