Jörlov 1:2,2:3, Skee (RAÄ 618) BM-UM028510 (1972) [sv]

Jörlov 1:2,2:3, Skee (RAÄ 618) (swedish)

Undersökningar Bohuslän (Bohusläns museum) [sv]

Description
Insamlat vid vägbygge, ristning/målning 1972

Län: Västra Götaland
Kommun: Strömstad
Socken: Skee
Fastighet: Jörlov 1:2,2:3
Fornlämning: 618
Diarienummer, Bohusläns museum: 226/72 [sv]
Dataset owner
Last changed
12/03/2020 10:03:45
Published
Status

URI
http://data.arkeologi.org/349f8dc5-1c93-4526-b90d-cc7b4232a0e8 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Jörlov 1:2,2:3, Skee (RAÄ 618)
Swedish

Identity
BM-UM028510
Description
Insamlat vid vägbygge, ristning/målning 1972

Län: Västra Götaland
Kommun: Strömstad
Socken: Skee
Fastighet: Jörlov 1:2,2:3
Fornlämning: 618
Diarienummer, Bohusläns museum: 226/72
Swedish

Timespan
1972 - 1972

-Earliest time
1972
-Latest time
1972
Place
Jörlov 1:2,2:3

-Place (text)
Jörlov 1:2,2:3
Swedish
-Place
Swedish
-Place
Max. elevation
35
Geodata
6547200, 1242400, - Rikets koordinatsystem 1990 (RT 90) (EPSG:3021) [sv]

-Latitude (Northing)
6547200
-Longitude (Easting)
1242400
-Case type
-Registration number
226/72
Dating/monument type
Note
Arkivhandlingar BM
Swedish
No hits.