Fornlämningsliknande lämning [sv]

Other languages: Fornlämningsliknande lämning (swedish)

Lämningstyper [sv]

Last changed
07/04/2022 13:17:46
Published
Status

URI
http://data.arkeologi.org/391bdf11-507b-40a5-8f61-d34124f06dd9 | RDF/XML | JSON-LD
Label
Fornlämningsliknande lämning
Swedish

-Text
Lista med lämningstyper och antikvarisk praxis. Version 5.0, Riksantikvarieämbetet, 2021.
Swedish