Blomsterängen 1:2, Enåker (RAÄ 122) VLM 420 (1998) [sv]

Other languages: Blomsterängen 1:2, Enåker (RAÄ 122) (swedish)

Undersökningar Västmanland (Västmanlands läns museum) [sv]

Description
Arkeologisk utredning (1998) genomförd av Västmanlands läns museum utförd av Stefan Elgh på grund av vägbyggnation.

Län: Västmanlands län
Kommun: Heby
Socken: Enåker
Fastighet: Blomsterängen 1:2
Fornlämning: 122
Rapport: Blomsterängen
Rapportförfattare: Stefan Elgh
Museum (invnr): Vlm (28510)
Diarienummer: Vlm 98:181-322
Diarienummer beslut, Länsstyrelsen: Saknas
Undersökt tid: 1998
Kommentar: Utredningen visar spår av stenåldersaktiviteter, men inte så mycket som till en stenåldersboplats. ...
Arkeologisk utredning (1998) genomförd av Västmanlands läns museum utförd av Stefan Elgh på grund av vägbyggnation.

Län: Västmanlands län
Kommun: Heby
Socken: Enåker
Fastighet: Blomsterängen 1:2
Fornlämning: 122
Rapport: Blomsterängen
Rapportförfattare: Stefan Elgh
Museum (invnr): Vlm (28510)
Diarienummer: Vlm 98:181-322
Diarienummer beslut, Länsstyrelsen: Saknas
Undersökt tid: 1998
Kommentar: Utredningen visar spår av stenåldersaktiviteter, men inte så mycket som till en stenåldersboplats. Fynd av kvartsavslag. [sv]
Dataset owner
Västmanlands läns museum (Museum) [sv] owns the information on this page
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page
Last changed
20/06/2017 10:22:53
Published
Status

URI
http://data.arkeologi.org/3c5d3fbc-0bb4-4151-a0e6-46b00788996f | RDF/XML | JSON-LD
Name
Blomsterängen 1:2, Enåker (RAÄ 122)
Swedish

Identity
VLM 420
Investigation type
Purpose
Swedish

Description
Arkeologisk utredning (1998) genomförd av Västmanlands läns museum utförd av Stefan Elgh på grund av vägbyggnation.

Län: Västmanlands län
Kommun: Heby
Socken: Enåker
Fastighet: Blomsterängen 1:2
Fornlämning: 122
Rapport: Blomsterängen
Rapportförfattare: Stefan Elgh
Museum (invnr): Vlm (28510)
Diarienummer: Vlm 98:181-322
Diarienummer beslut, Länsstyrelsen: Saknas
Undersökt tid: 1998
Kommentar: Utredningen visar spår av stenåldersaktiviteter, men inte så mycket som till en stenåldersboplats. Fynd av kvartsavslag.
Swedish

Timespan
1998 - 1998

-Earliest time
1998
-Latest time
1998
-Role
-Person
Report
1998:2

-Report number
1998:2
-Number
28510
No hits.