Område med militära anläggningar [sv]

Område med militära anläggningar (swedish)

Lämningstyper [sv]

Last changed
07/04/2022 13:18:07
Published
Status

URI
http://data.arkeologi.org/3ee42bbd-4195-4ecb-b0f5-ca159031e0cc | RDF/XML | JSON-LD
Label
Område med militära anläggningar
Swedish

-Text
Lista med lämningstyper och antikvarisk praxis. Version 5.0, Riksantikvarieämbetet, 2021.
Swedish