Hällmålning [sv]

Other languages: Hällmålning (swedish)

Lämningstyper [sv]

Last changed
07/04/2022 13:17:57
Published
Status

URI
http://data.arkeologi.org/430de7ce-22b7-4d3e-ba11-457689440a13 | RDF/XML | JSON-LD
Label
Hällmålning
Swedish

-Text
Lista med lämningstyper och antikvarisk praxis. Version 5.0, Riksantikvarieämbetet, 2021.
Swedish