Härd [sv]

Other languages: Härd (swedish)

Lämningstyper [sv]

Last changed
07/04/2022 13:17:57
Published
Status

URI
http://data.arkeologi.org/47343403-4b39-41cc-855a-3fd34eabc8e1 | RDF/XML | JSON-LD
Label
Härd
Swedish

-Text
Lista med lämningstyper och antikvarisk praxis. Version 5.0, Riksantikvarieämbetet, 2021.
Swedish