Edsleskog (RAÄ 30) LM-EDs (1989 - 1990) [sv]

Other languages: Edsleskog (RAÄ 30) (swedish)

Undersökningar Lödöse (Lödöse museum) [sv]

Description
Arkeologisk provundersökning (källa med tradition) genomförd av Rune Ekre, Lödöse museum 1989, 1990

Län: Västra Götaland
Landskap: Ds
Socken/stad: Edsleskog
Fornlämning: 30
Diarienummer, Lödöse museum: 473/1912 [sv]
Dataset owner
Lödöse museum (Museum) [sv] owns the information on this page
Last changed
22/04/2016 21:37:37
Published
Status

URI
http://data.arkeologi.org/4a196b9d-e9c5-492b-abae-f5f2dad77df1 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Edsleskog (RAÄ 30)
Swedish

Identity
LM-EDs
Investigation type
Description
Arkeologisk provundersökning (källa med tradition) genomförd av Rune Ekre, Lödöse museum 1989, 1990

Län: Västra Götaland
Landskap: Ds
Socken/stad: Edsleskog
Fornlämning: 30
Diarienummer, Lödöse museum: 473/1912
Swedish

Timespan
1989 - 1990

-Earliest time
1989
-Latest time
1990
Place
, , Edsleskog [sv]

-Place (text)
Edsleskog
Swedish
-Place
-Place
Swedish
-Role
Norwegian bokmål

Swedish

-Person
-Case type
-Organization
-Registration number
473/1912
Result

Anledning:
Lokalisering av S:t Nikolai källa för att knyta platsen till de årligen förekommande 'medeltidsdagarna'.

Beskrivning/sammanfattning:
Undersökningen tillkom på initiativ av hembygdföreningen. Hembygdföreningen stod för arbetskraft och yttre omkostnader, medan Länsmuseet ställde arkeologisk expertis till förfogande.

Provundersökningar påbörjades sommaren 1989 och slutfördes hösten 1990.

1989 års undersökning pågick i tre dagar och resulterade endast av framtagandet av den sten från 1930 som markerat platsen för källan, vilket konstaterade att källan inte fanns direkt under denna markering. En del trämaterial, medeltida tegelfragement och ett 1600-talsmynt påträffades.

1990 års undersökning påbörjades i september. Rester av helgonkällan återfanns ca 2 meter nordväst från den utpekade och markerade platsen. Lämningarna bestod av en på tre sidor tämligen välbevarad stenram av hällar på hög kant, vars innerrum hade en sida av 60-70 cm. I anslutning fanns en ojämn stenläggning i sluttning mot kyrkan, som borde vara rester av den trappa som omtalas i äldre skildringar. Störa mängder av flaskglas från 1700-talet påträffades.

Fynd:
Träföremål, tegel, bränd lera, ett kopparmynt, diverse glasfragment

Datering:

Swedish

Lödöse museum
EDs
-Id
EDs
-System
Lödöse museum
No hits.