Tortuna prästgård 1:4, Tortuna Vändle 1:9, Ängesta 3:3, Björksta-Lundby 2:13, Tortuna, Björksta (RAÄ 1; 74; 304; 93) VLM 321 (2012 - 2013) [sv]

Tortuna prästgård 1:4, Tortuna Vändle 1:9, Ängesta 3:3, Björksta-Lundby 2:13, Tortuna, Björksta (RAÄ 1; 74; 304; 93) (swedish)

Undersökningar Västmanland (Västmanlands läns museum) [sv]

Description
Antikvarisk kontroll (2012-2013) genomförd av Arkeologgruppen AB utförd av Leif Karlenby på grund av ledningsdragning.

Län: Västmanlands län
Kommun: Västerås
Socken: Tortuna, Björksta
Fastighet: Tortuna prästgård 1:4, Tortuna Vändle 1:9, Ängesta 3:3, Björksta-Lundby 2:13
Plats: Kärsta
Fornlämning: 1; 74; 304; 93
Rapport: Bronsåldersboplatser i Tortuna och Kärsta
Rapportförfattare: Leif Karlenby
Diarienummer: AG 2012:23
Diarienummer beslut, Länsstyrelsen: 431-3416-2012
Undersökt tid: 2012-201...
Antikvarisk kontroll (2012-2013) genomförd av Arkeologgruppen AB utförd av Leif Karlenby på grund av ledningsdragning.

Län: Västmanlands län
Kommun: Västerås
Socken: Tortuna, Björksta
Fastighet: Tortuna prästgård 1:4, Tortuna Vändle 1:9, Ängesta 3:3, Björksta-Lundby 2:13
Plats: Kärsta
Fornlämning: 1; 74; 304; 93
Rapport: Bronsåldersboplatser i Tortuna och Kärsta
Rapportförfattare: Leif Karlenby
Diarienummer: AG 2012:23
Diarienummer beslut, Länsstyrelsen: 431-3416-2012
Undersökt tid: 2012-2013
Kommentar: Schaktkontrollen påverkade Tortuna RAÄ 1 och 74, Björksta RAÄ 304 och 93. Bredvid RAÄ 93 påträffades en tidigare okänd boplats med 33 anläggningar. RAÄ 304 visade sig vara större än tidigare känt. [sv]
Dataset owner
Västmanlands läns museum (Museum) [sv] owns the information on this page
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page
Last changed
20/06/2017 10:23:12
Published
Status

URI
http://data.arkeologi.org/4f289334-d0ac-4d7e-8c54-d3446d452fa1 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Tortuna prästgård 1:4, Tortuna Vändle 1:9, Ängesta 3:3, Björksta-Lundby 2:13, Tortuna, Björksta (RAÄ 1; 74; 304; 93)
Swedish

Identity
VLM 321
Investigation type
Purpose
Description
Antikvarisk kontroll (2012-2013) genomförd av Arkeologgruppen AB utförd av Leif Karlenby på grund av ledningsdragning.

Län: Västmanlands län
Kommun: Västerås
Socken: Tortuna, Björksta
Fastighet: Tortuna prästgård 1:4, Tortuna Vändle 1:9, Ängesta 3:3, Björksta-Lundby 2:13
Plats: Kärsta
Fornlämning: 1; 74; 304; 93
Rapport: Bronsåldersboplatser i Tortuna och Kärsta
Rapportförfattare: Leif Karlenby
Diarienummer: AG 2012:23
Diarienummer beslut, Länsstyrelsen: 431-3416-2012
Undersökt tid: 2012-2013
Kommentar: Schaktkontrollen påverkade Tortuna RAÄ 1 och 74, Björksta RAÄ 304 och 93. Bredvid RAÄ 93 påträffades en tidigare okänd boplats med 33 anläggningar. RAÄ 304 visade sig vara större än tidigare känt.
Swedish

Timespan
2012 - 2013

-Earliest time
2012
-Latest time
2013
-Role
-Person
Report
2013:06
-Report number
2013:06
No hits.