Arkeologisk förundersökning [sv]

Other languages: Arkeologisk förundersökning (swedish)

Investigation types

Description
Arkeologisk förundersökning är nästa steg efter en utredning och syftar till att avgränsa fornlämningens utbredning och klargöra lämningens karaktär och struktur. Här gäller det att få en bra kännedom om lämningen så att länsstyrelsen kan göra en bedömning om lämningen ska bevaras eller inte. Om byggplanerna fullföljs används förundersökningens resultat till grund för planeringen av en särskild undersökning. Om förundersökningen dock endast påvisar sporadiskt förekommande lämningar, eller att... Arkeologisk förundersökning är nästa steg efter en utredning och syftar till att avgränsa fornlämningens utbredning och klargöra lämningens karaktär och struktur. Här gäller det att få en bra kännedom om lämningen så att länsstyrelsen kan göra en bedömning om lämningen ska bevaras eller inte. Om byggplanerna fullföljs används förundersökningens resultat till grund för planeringen av en särskild undersökning. Om förundersökningen dock endast påvisar sporadiskt förekommande lämningar, eller att en särskild undersökning inte bedöms kunna ge ytterligare information om fornlämningen, kan förundersökningen vara det avslutande steget i det arkeologiska fältarbetet. [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page
Last changed
25/10/2015 11:49:28
Published
Status

URI
http://data.arkeologi.org/4ff9319d-cc5b-4d3e-bb8c-1521f4db7f8f | RDF/XML | JSON-LD
Label
Arkeologisk förundersökning
Swedish

Alternative label
Förundersökning
Swedish

Description
Arkeologisk förundersökning är nästa steg efter en utredning och syftar till att avgränsa fornlämningens utbredning och klargöra lämningens karaktär och struktur. Här gäller det att få en bra kännedom om lämningen så att länsstyrelsen kan göra en bedömning om lämningen ska bevaras eller inte. Om byggplanerna fullföljs används förundersökningens resultat till grund för planeringen av en särskild undersökning. Om förundersökningen dock endast påvisar sporadiskt förekommande lämningar, eller att en särskild undersökning inte bedöms kunna ge ytterligare information om fornlämningen, kan förundersökningen vara det avslutande steget i det arkeologiska fältarbetet.
Swedish