Dispensasjonsundersøkelse [no]

Other languages: Dispensasjonsundersøkelse (norwegian bokmål)

Investigation types

Description
I en dispensasjonsundersøkelse er det gitt dispensasjon fra loven til å fjerne et vernet kulturminne. Dispensasjonen er gitt fordi det planlegges iverksatt et tiltak som vil berøre kulturminnet, som kulturminnemyndighetene (fylkene) mener bør gjennomføres på tross av vernet. [no]
Broader concept
Last changed
21/09/2021 13:42:48
Published
Status

URI
http://data.arkeologi.org/5322d18f-a155-4944-ac3b-4c048aec82f6 | RDF/XML | JSON-LD
Label
Dispensasjonsundersøkelse
Norwegian bokmål

Description
I en dispensasjonsundersøkelse er det gitt dispensasjon fra loven til å fjerne et vernet kulturminne. Dispensasjonen er gitt fordi det planlegges iverksatt et tiltak som vil berøre kulturminnet, som kulturminnemyndighetene (fylkene) mener bør gjennomføres på tross av vernet.
Norwegian bokmål

Broader concept
English