127 Husbyggnation (RAÄ 232) VLM 127 (1984) [sv]

Other languages: 127 Husbyggnation (RAÄ 232) (swedish)

Undersökningar Västmanland (Västmanlands läns museum) [sv]

Description
Arkeologisk provundersökning (1984-1984) genomförd av Västmanlands läns museum / Bengt Svensson på grund av husbyggnation. Stiftelsen Kulturmiljövård sammanställt dokumentation inom Nationella rapportprojektet 2008.

Län: Västmanlands län
Kommun: Västerås
Församling: Västerås
Kvarter: Jarl
Plats: Domprostgården
Fornlämning: 232
Rapport: Provundersökning i kulturlager med fynd av mynthuskällare. Ingår i Stiftelsen Kulturmiljövårds rapport 2008:66.
Rapportförfattare: Bengt Svensson
Diarienumme...
Arkeologisk provundersökning (1984-1984) genomförd av Västmanlands läns museum / Bengt Svensson på grund av husbyggnation. Stiftelsen Kulturmiljövård sammanställt dokumentation inom Nationella rapportprojektet 2008.

Län: Västmanlands län
Kommun: Västerås
Församling: Västerås
Kvarter: Jarl
Plats: Domprostgården
Fornlämning: 232
Rapport: Provundersökning i kulturlager med fynd av mynthuskällare. Ingår i Stiftelsen Kulturmiljövårds rapport 2008:66.
Rapportförfattare: Bengt Svensson
Diarienummer: Vlm 080086
Diarienummer beslut, Länsstyrelsen: 431-7291-08
Undersökt tid: 1984-1984
Kommentar: Fynd av mynthusets källare i Domprostgårdens trädgård. [sv]
Dataset owner
Västmanlands läns museum (Museum) [sv] owns the information on this page
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page
Last changed
17/11/2022 16:12:02
Published
Status

URI
http://data.arkeologi.org/566c641d-08d7-4299-8e7b-835345237abe | RDF/XML | JSON-LD
Name
127 Husbyggnation (RAÄ 232)
Swedish

Identity
VLM 127
Investigation type
Purpose
Swedish

Description
Arkeologisk provundersökning (1984-1984) genomförd av Västmanlands läns museum / Bengt Svensson på grund av husbyggnation. Stiftelsen Kulturmiljövård sammanställt dokumentation inom Nationella rapportprojektet 2008.

Län: Västmanlands län
Kommun: Västerås
Församling: Västerås
Kvarter: Jarl
Plats: Domprostgården
Fornlämning: 232
Rapport: Provundersökning i kulturlager med fynd av mynthuskällare. Ingår i Stiftelsen Kulturmiljövårds rapport 2008:66.
Rapportförfattare: Bengt Svensson
Diarienummer: Vlm 080086
Diarienummer beslut, Länsstyrelsen: 431-7291-08
Undersökt tid: 1984-1984
Kommentar: Fynd av mynthusets källare i Domprostgårdens trädgård.
Swedish

Timespan
1984 - 1984, 1984

-Earliest time
1984
-Latest time
1984
-Role
Has investigated
Report
2008:66

-Report number
2008:66
No hits.