Kolningsanläggning [sv]

Other languages: Kolningsanläggning (swedish)

Lämningstyper [sv]

Last changed
07/04/2022 13:17:59
Published
Status

URI
http://data.arkeologi.org/65dc3db3-3164-45d5-b54f-057c8fd5cbbb | RDF/XML | JSON-LD
Label
Kolningsanläggning
Swedish

-Text
Lista med lämningstyper och antikvarisk praxis. Version 5.0, Riksantikvarieämbetet, 2021.
Swedish