Kompassros/väderstreckspil [sv]

Other languages: Kompassros/väderstreckspil (swedish)

Lämningstyper [sv]

Last changed
07/04/2022 13:18:00
Published
Status

URI
http://data.arkeologi.org/66261ae6-341b-4cd9-babd-ae509ca6da86 | RDF/XML | JSON-LD
Label
Kompassros/väderstreckspil
Swedish

-Text
Lista med lämningstyper och antikvarisk praxis. Version 5.0, Riksantikvarieämbetet, 2021.
Swedish