Tingberg Norrgård 4:24, nu 4:114, St Peder/Lödöse (RAÄ 23) LM-TC (1969) [sv]

Other languages: Tingberg Norrgård 4:24, nu 4:114, St Peder/Lödöse (RAÄ 23) (swedish)

Undersökningar Lödöse (Lödöse museum) [sv]

Description
Delundersökning (medeltida bebyggelseplats) genomförd av Rune Ekre, UV/Lödöse Museum 1969

Län: Västra Götaland
Landskap: Vg
Socken/stad: St Peder/Lödöse
Fastighet: Tingberg Norrgård 4:24, nu 4:114
Fornlämning: 23
Diarienummer, Lödöse museum: La Vbg dnr 949/69
Medeltidsstaden Gamla Lödöse: 086 [sv]
Dataset owner
Lödöse museum (Museum) [sv] owns the information on this page
Last changed
14/02/2022 17:06:01
Published
Status

URI
http://data.arkeologi.org/6878bb66-c1e2-419e-8ccd-9f95be21efe9 | RDF/XML | JSON-LD | GeoJSON
Name
Tingberg Norrgård 4:24, nu 4:114, St Peder/Lödöse (RAÄ 23)
Swedish

Identity
LM-TC
Investigation type
Description
Delundersökning (medeltida bebyggelseplats) genomförd av Rune Ekre, UV/Lödöse Museum 1969

Län: Västra Götaland
Landskap: Vg
Socken/stad: St Peder/Lödöse
Fastighet: Tingberg Norrgård 4:24, nu 4:114
Fornlämning: 23
Diarienummer, Lödöse museum: La Vbg dnr 949/69
Medeltidsstaden Gamla Lödöse: 086
Swedish

Timespan
10/1969 - 11/1969

-Earliest time
10/1969
-Latest time
11/1969
Place
, , Tingberg Norrgård 4:24, nu 4:114, St Peder/Lödöse [sv]

-Place (text)
Tingberg Norrgård 4:24, nu 4:114, St Peder/Lödöse
Swedish
-Place
-Place
-Role
Norwegian bokmål

Swedish

-Person
Has investigated
Geodata
6435546.98555, 331797.00406, - SWEREF 99 TM (EPSG:3006) [sv]

-Reference system
-Latitude (Northing)
6435546.98555
-Longitude (Easting)
331797.00406
-Case type
-Organization
-Registration number
La Vbg dnr 949/69
Result

Anledning:
Undersökningen gjordes med anledning av en nybyggnation av bostadshus.

Beskrivning/sammanfattning:
Undersökningens södra gräns låg ca 6 m norr om föregående projekt, TB. Av den blivande byggytan (ca 8 x 15 m, rektangulär i nord-sydlig riktning) utgjordes större delen av berg i dagen. Med undantag för ett par parallella svackor i berggrunden var kulturlagren relativt oansenliga och grävningen gav ett överraskande magert resultat.
I den södra, högst belägna delen framkom rester av en mur i kalkbruk i nord-sydlig riktning, vars norra del svängde av mot väster (ut mot sprängravinen – murlämningen har troligen decimerats väsentligt av stenbrytning här i samband med järnvägsbygget vid sekelskiftet). Muren bör vara en utlöpare (möjligen en skyddsmur utan byggnadfunktion) av den på bergkrönet, söder om den aktuella grävningsytan, tidigare undersökta stenbyggnadslämningen, tolkad som fortifikatorisk anläggning. De få fynden, liksom det obetydliga benmaterialet förekom i anslutning till denna murrest. Norr om och nedanför mursträckningen fanns en enkel härdanläggning, möjligen sentida, gjord av stenar i en grund bergsskreva.

Fynd: 34 fyndnummer
Övervägande keramik och järnföremål (spik, klinknaglar och enstaka pilspetsar)

Datering: 1300-1600-tal.

Swedish

Reference
Carlsson, K & Ekre, R. Medeltidsstaden 21, Gamla Lödöse, Rapport Raä och SHM. Stockholm 1980.
Swedish

Ekre, R. Borg och Kungsgård. i: Västgöta-Dal 1989/90
Swedish

Ekre, R. Medeltida borgar i Västergötland. i: Västergötlands äldsta historia. 1985
Swedish

Lödöse museum
TC

-Id
TC
-System
Lödöse museum
Medeltidsstaden 21. Gamla Lödöse, SR-nummer
086

-Id
086
-System
Medeltidsstaden 21. Gamla Lödöse, SR-nummer
StadsGIS
14:1462:755:01
-Id
14:1462:755:01
-System
StadsGIS
No hits.