Röse [sv]

Röse (swedish)

Lämningstyper [sv]

Last changed
25/10/2015 07:30:16
Published
Status

URI
http://data.arkeologi.org/69004638-69c9-4e53-ac7c-68b2b9549c36 | RDF/XML | JSON-LD
Label
Röse
Swedish

-Text
Lista med lämningstyper och rekommenderad antikvarisk bedömning. Version 4.1. Riksantikvarieämbetet.
Swedish