Stalotomt [sv]

Other languages: Stalotomt (swedish)

Lämningstyper [sv]

Last changed
07/04/2022 13:18:14
Published
Status

URI
http://data.arkeologi.org/6ada2952-ff83-4253-94ab-f3b20a26fafb | RDF/XML | JSON-LD
Label
Stalotomt
Swedish

-Text
Lista med lämningstyper och antikvarisk praxis. Version 5.0, Riksantikvarieämbetet, 2021.
Swedish