Hammare/smedja [sv]

Hammare/smedja (swedish)

Lämningstyper [sv]

Last changed
25/10/2015 07:30:10
Published
Status

URI
http://data.arkeologi.org/6d822834-1161-46d2-8427-ce5d077ab9c5 | RDF/XML | JSON-LD
Label
Hammare/smedja
Swedish

-Text
Lista med lämningstyper och rekommenderad antikvarisk bedömning. Version 4.1. Riksantikvarieämbetet.
Swedish