Sweco AB (Företag, Arkeologisk uppdragsverksamhet) [sv]

Other languages: Sweco AB (swedish)

Forvaltning, arkeologi og kultur-/naturmiljø, organisasjoner [no]

Description
Sweco utför konsultuppdrag för alla typer av kulturhistoriska planeringsunderlag. [sv]
Type
Last changed
01/03/2022 09:41:31
Published
Status

URI
http://data.arkeologi.org/708a0a51-44c4-47f2-9804-c68d1cae98b0 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Sweco AB
Swedish

Description
Sweco utför konsultuppdrag för alla typer av kulturhistoriska planeringsunderlag.
Swedish

Establishment
1889

-Time
1889
Type

English

Norwegian bokmål

Swedish

History

1889 bildades grunden till det som idag är Sweco. Under åren som gått har många bolag förvärvats och korporerats in i koncernen.

Swedish